БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.СПРАВОЧНИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП (1. – 4. клас)

Автори: Съставители: Олга Попова, Ирена Неделчева
Цена: 6,00 лв.
Страници: 120
ISBN: 978-954-18-0890-0

Описание

Изданието дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми от първи до четвърти клас. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните правила и върху дейностите за създавате на писмени текстове.

Справочникът съдържа:

 • таблици със систематизирана по теми научна информация по български език;
 • алгоритми: 
  • за създаване на преразкази и съчинения;  за редактиране на езикови грешки;
  • образци за писане на поздравителна картичка, покана, съобщение, отзив, препоръка и др.

Справочникът е структуриран в 10 раздела:

 • Звукове и букви
 • Думата като част на речта
 • Състав на думата. Образуване на думи
 • Значение на думата
 • Изречение. Видове изречения. Главни части на изречението
 • Общуване. Текст. Видове текстове
 • Текстове за общуване
 • Преразказ. Видове преразкази
 • Съчинение. Видове съчинения
 • Редактиране

Справочникът може да се използва от учениците както в процеса на обучение, така и при самоподготовка за контролни и класни работи, за националното външно оценяване и др.

Разработено от

Каталог

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.СПРАВОЧНИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП (1. – 4. клас)

Автори: Съставители: Олга Попова, Ирена Неделчева
Страници: 120
ISBN: 978-954-18-0890-0

Изданието дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми от първи до четвърти клас. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните правила и върху дейностите за създавате на писмени текстове.

Справочникът съдържа:

 • таблици със систематизирана по теми научна информация по български език;
 • алгоритми: 
  • за създаване на преразкази и съчинения;  за редактиране на езикови грешки;
  • образци за писане на поздравителна картичка, покана, съобщение, отзив, препоръка и др.

Справочникът е структуриран в 10 раздела:

 • Звукове и букви
 • Думата като част на речта
 • Състав на думата. Образуване на думи
 • Значение на думата
 • Изречение. Видове изречения. Главни части на изречението
 • Общуване. Текст. Видове текстове
 • Текстове за общуване
 • Преразказ. Видове преразкази
 • Съчинение. Видове съчинения
 • Редактиране

Справочникът може да се използва от учениците както в процеса на обучение, така и при самоподготовка за контролни и класни работи, за националното външно оценяване и др.