Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 3. подготвителна възрастова група

Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 3. подготвителна възрастова група
Автори: Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена ...

Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 3. подготвителна възрастова група

Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 3. подготвителна възрастова група
Автори: Тодорка Велинова

Познавателната книжка, която държите, е съставна част от новата система „Вики и Ники”, ...

Вики и Ники – познавателна книжка по околен свят за 3. подготвителна възрастова група

 Вики и Ники – познавателна книжка по околен свят за 3. подготвителна възрастова група
Автори: Мария Баева, Елка Янакоева

познавателната книжка по Околен свят „Вики и Ники“ за деца от трета подготвителна ...

Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група

 Вики и Ники – познавателна книжка по музика, изобразително изкуство, конструиране и технологии за 3. подготвителна възрастова група
Автори: Ирена Неделчева, Невена Христова

Познавателната книжка от системата Вики и Ники е предназ-начена за деца от 3. подготвителна ...

Вики и Ники – познавателна книжка по български език и литература за 4. подготвителна възрастова група

 Вики и Ники  – познавателна книжка по български език и литература за 4. подготвителна възрастова група
Автори: Стойка Здравкова, Кристина Танева, Иванка Павлова

Познавателната книжка по Български език и литература „Вики и Ники“ е предназначена ...

Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 4. подготвителна възрастова група

Вики и Ники – познавателна книжка по математика за 4. подготвителна възрастова група
Автори: Тодорка Велинова

Съдържанието е разпределено в 75 теми, които осигуряват дейността на децата в педагогическите ...