Каталог

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Физическа география и ландшафтна екология
Терминологичен речник

Физическа география и ландшафтна екология Терминологичен речник
Автори: Румен Пенин

Цена: 25,00 лв.

B pечника са пpедставени над 4100 oт теpмините в oбластта на пpиpoдните геoгpафски ...

Мениджмънт на класа

Мениджмънт на класа
Автори: Силвия Николаева

Цена: 10,00 лв.

Изданието обединява разнородна информация за същността, ролята и приложението на ...

Основи на физиката – I част

Основи на физиката – I част
Автори: Максим Максимов

Цена: 7,00 лв.

Съдържа разделите: Механика, Термодинамика и Молекулна физика. Предназначен е за ...

Основи на физиката – II част

Основи на физиката – II част
Автори: Максим Максимов

Цена: 7,00 лв.

Съдържа разделите: Електричество и магнетизъм и Вълни и частици. Предназначен е за ...

Генетика на бактериите

Генетика на бактериите
Автори: Маргарита Пешева

Цена: 13,00 лв.

Учебникът по Генетика на бактериите отразява основните процеси, протичащи в бактериалните ...

Природна география на България

Природна география на България
Автори: Румен Пенин

Цена: 35,00 лв.

Учебникът e предназначен за студенти от специалностите география, туризъм, география ...