Програмна система „Здравей училище“/Моята пътечка към училището – входна диагностика/

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Учебни помагала
Автори Стойка Здравкова и колектив
ISBN 9789541806609

Сборникът с диагностични задачи предлага система за измерване и оценяване постиженията на децата по всички образователни направления от програмата за подготвителната група. Предложените входни диагностични процедури не изискват полагането на специални усилия за провеждането им и не отнемат много време. Диагностицирането може да се провежда в рамките на задължителните регламeнтирани ситуации и на задължителните нерегламентирани ситуации под формата на игра, без да се предвижда специална подготовка на децата. Системата за оценяване не използва сложни и изискващи много време и специален апарат изчисления. Всички процедури са осигурени с необходимия илюстративен и нагледен материал. Изследването на обобщените критерии за оценка на постиженията на децата се извършва въз основа на Държавните образователни изисквания и по направленията от програмата за подготвителната група. Всеки от критериите се измерва най-малко по два показателя и с помощта на не по-малко от 2–3 задачи.