ПРОГРАМА за уебинари през месец септември

Уважаеми колеги,

Екипът на Клет България има удоволствието да Ви покани на новия сезон уебинари.

 

Вярваме, че на старта на новата учебна година общите цели и професионални интереси ще ни обединят отново, за да бъдем истински победители, за да се чувстваме удовлетворени и успешни, каквито и изненади да застанат пред нас. Успешният сезон в най-тежките месеци на пандемията доказаха това. Бяхме заедно, давахме си взаимно кураж, сили и увереност.

 

Уебинарите, които проведохме, а те бяха около 60, обединиха професионалните интереси на над 10 000 учители. Чрез тях се постарахме да Ви информираме за новости в областта на педагогиката, психологията, методиката на преподаване, отговаряхме на Вашите въпроси със съвети и препоръки. 

 

Убедени сме, че и новата програма ще Ви предложи интересни и полезни теми за разговори, дискусии, споделяне на опит.

 

 

=== 9.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Първи стъпки в Teams – практически насоки и упражнения

Лектор: Таня Сребрева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/p-rvi-st-pki-v-teams-prakticheski-nasoki-i-uprazhneniya


 

=== 10.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Как да изградим екип от новосформирания клас – 1., 5., 8. клас

Лектор: Силвия Марушкина

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/kak-da-izgradim-ekip-ot-novosformiraniya-klas-1-5-8


 

=== 11.09.2020 г. начало: 13:30 ===

Тема: Ресурсна обезпеченост на обучението по БДП в предучилищна възраст в системата Приятели

Лектор: Невена Христова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/resursna-obezpechenost-na-obuchenieto-po-bdp-v-preduchilischna-v-zrast-v-sistemata-priyateli


 

=== 17.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Първи стъпки в Teams – практически насоки и упражнения

Лектор: Таня Сребрева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/p-rvi-st-pki-v-teams-prakticheski-nasoki-i-upr-


 

=== 23.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Как да моделираме урока в класноурочна или онлайн среда?

Лектор: Елена Томова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/kak-da-modelirame-uroka-v-klasnourochna-ili-onlain-sreda-


 

=== 24.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Адаптация на децата на старта на новата учебна година в новото реално

Лектор: Младен Владимиров

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/adaptatsiya-na-detsata-na-starta-na-novata-uchebna-godina-v-novoto-realno


 

=== 30.09.2020 г. начало: 13:30 ===

Тема: Вътрешната квалификация в ДГ – време за планиране и организиране

Лектор: Галя Милкова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/v-treshnata-kvalifikatsiya-v-dg-vreme-za-planirane-i-organizirane