ПРОГРАМА за уебинари за месец октомври

Уважаеми колеги,

 

 

Екипът на „Клет България“ има удоволствието да Ви покани на Втория Сезон Уебинари.

 

Вярваме, че общите цели и професионални интереси ще продължават да обединят усилията, за да бъдем истински победители, за да се чувстваме удовлетворени и успешни, каквито и изненади да застанат пред нас.

 

Уебинарите имат за цел да обединяват професионалните интереси на учителите. Чрез тях ние се стараем да Ви информираме за новости в областта на педагогиката, психологията, методиката на преподаване, да отговаряме на Ваши въпроси със съвети и препоръки.

Убедени сме, че и новата програма ще Ви предложи интересни и полезни теми за разговори, дискусии, споделяне на опит.

 

 

Бъдете с нас отново,за да бъдете информирани, подкрепени и подготвени за справяне с нови предизвикателства!

 

 

 

=== 07.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Образование на бъдещето. Професии на бъдещето в сферата на образованието

Лектор: проф. дн Наталия Витанова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/obrazovanie-na-b-descheto-profesii-na-b-descheto-v-sferata-na-obrazovanieto


 

=== 08.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Работа с вируална бяла дъска и електронни мисловни карти

Лектор: Елена Томова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/rabota-s-virualna-byala-d-ska-i-elektronni-mislovni-karti


 

 

=== 14.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Електронни ресурси в помощ на учителя от детската градина – разработване и използване

Лектор: Елена Томова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/elektronni-resursi-v-pomosch-na-uchitelya-ot-detskata-gradina-razrabotvane-i-izpolzvane


 

 

=== 15.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Техники за справяне с тревожността при децата

Лектор: Гергана Аврамова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/tehniki-za-spravyane-s-trevozhnostta-pri-detsata


 

 

=== 20.10.2020 г. начало: 18:00 ===

Тема: Да играем заедно - възможности за учене и забавление в предучилищна възраст

Лектор: Ирена Неделчева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/da-igraem-zaedno-v-zmozhnosti-za-uchene-i-zabavlenie-v-preduchilischna-v-zrast


 

 

=== 21.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Лидерство в обучението в дигитална среда

Лектор: доц. Пепа Митева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/liderstvo-v-obuchenieto-v-digitalna-sreda


 

 

=== 22.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Дигитални ресурси за проверка и самопроверка

Лектор: проф. Тони Чехларова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/digitalni-resursi-za-proverka-i-samoproverka


 

 

=== 28.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Ролята на изкуството и креативното мислене  в обучението

Лектор: Калин Николов

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/rolyata-na-izkustvoto-i-kreativnoto-mislene-v-obuchenieto


 

 

=== 29.10.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: COVID, с който живеем и ще живеем …

Лектор: д-р Дора Георгиева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbg.clickmeeting.com/covid-s-koito-zhiveem-i-sche-zhi