Приноси към теорията и практиката на езиковото образование

Предмет Български език и литература
Автори Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева, проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Росица Пенкова, доц. д-р Ваня Кръстанова
ISBN 9789541809600

Сборникът „Приноси към теорията и практиката на езиковото образование“излиза в памет на проф. Кирил Димчев, всепризнат ерудит – методик, лингвист и интелектуалец с осезаемо присъствие в научните и в образователните среди. Посветен е на неговия 80-годишен юбилей.

 

Книгата съдържа 48 статии, в които колеги и последователи на учения анализират от съвременни изследователски позиции различни аспекти на езикознанието и на методиката на езиковото образование. Публикациите са разпределени в четири раздела: „Проблеми на езиковото образование“, „Езиковедски проблеми“, „Проблеми на обучението по български език и литература в средното училище“, „Проблеми на чуждоезиковото обучение“.

 

Сборникът е предназначен за специалисти по педагогика, езикова методика, лингвистика, за учители и студенти, както и за всички, които се интересуват от въпросите на езиковото образование в съвременния свят.