Предстоящ уебинар на тема: Философия на оценяването в процеса на обучение

Уважаеми колеги,

 

Оценяването е сред най-сложните дейности в учебния процес. В нея се преплитат нормативни изисквания, много субективни и обективни фактори. Оценяването винаги е във фокуса и приоритетите на участниците в обучението. С него са свързани редица въпроси:

  • Какви форми, методи, видове оценяване има?
  • Кои са участниците, какво е предназначението и инструментите за реализация на оценъчната дейност?
  • Кои са аспектите на процеса на оценяване и какво е значението им за учениците, учителите, родителите?
  • Какво означава резултат, постижение, измерване?
  • Какви анализи могат да се правят и защо те са необходими?

 

За да отговорим помогнем с отговорите на всички тези въпроси, сме подготвили за Вас специален уебинар.

 

 

=== 13.04.2021 г. начало: 17:30 ===

Тема: Философия на оценяването в процеса на обучение

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ 

https://klettbulgariabg.clickmeeting.com/filosofiya-na-otsenyavaneto-v-protsesa-na-obuchenie/register?_ga=2.186580270.6650753.1616739337-2050668968.1591003769

Лектор: проф. д-р Галя Кожухарова