Предстоящи уебинари за месец септември

Уважаеми колеги,

Екипът на Клет България има удоволствието да Ви покани на новия сезон уебинари.

 

Вярваме, че на старта на новата учебна година общите цели и професионални интереси ще ни обединят отново, за да бъдем истински победители, за да се чувстваме удовлетворени и успешни, каквито и изненади да застанат пред нас. Успешният сезон в най-тежките месеци на пандемията доказаха това. Бяхме заедно, давахме си взаимно кураж, сили и увереност.

 

Уебинарите, които проведохме, а те бяха около 60, обединиха професионалните интереси на над 10 000 учители. Чрез тях се постарахме да Ви информираме за новости в областта на педагогиката, психологията, методиката на преподаване, отговаряхме на Вашите въпроси със съвети и препоръки. 

 

Убедени сме, че и новата програма ще Ви предложи интересни и полезни теми за разговори, дискусии, споделяне на опит.

 

 

=== 9.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Първи стъпки в Teams – практически насоки и упражнения

Лектор: Таня Сребрева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/p-rvi-st-pki-v-teams-prakticheski-nasoki-i-uprazhneniya


 

=== 10.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Как да изградим екип от новосформирания клас – 1., 5., 8. клас

Лектор: Силвия Марушкина

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/kak-da-izgradim-ekip-ot-novosformiraniya-klas-1-5-8


 

=== 11.09.2020 г. начало: 13:30 ===

Тема: Ресурсна обезпеченост на обучението по БДП в предучилищна възраст в системата Приятели

Лектор: Невена Христова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/resursna-obezpechenost-na-obuchenieto-po-bdp-v-preduchilischna-v-zrast-v-sistemata-priyateli


 

=== 17.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Първи стъпки в Teams – практически насоки и упражнения

Лектор: Таня Сребрева

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/p-rvi-st-pki-v-teams-prakticheski-nasoki-i-upr-


 

=== 23.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Как да моделираме урока в класноурочна или онлайн среда?

Лектор: Елена Томова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/kak-da-modelirame-uroka-v-klasnourochna-ili-onlain-sreda-


 

=== 24.09.2020 г. начало: 17:30 ===

Тема: Адаптация на децата на старта на новата учебна година в новото реално

Лектор: Младен Владимиров

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/adaptatsiya-na-detsata-na-starta-na-novata-uchebna-godina-v-novoto-realno


 

=== 30.09.2020 г. начало: 13:30 ===

Тема: Вътрешната квалификация в ДГ – време за планиране и организиране

Лектор: Галя Милкова

РЕГИСТРАЦИЯ ▶ https://klettbulgaria.clickmeeting.com/v-treshnata-kvalifikatsiya-v-dg-vreme-za-planirane-i-organizirane