Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 3. група

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Учебни помагала
Автори М. Терзиева, К. Кръстева, О. Георгиева, Д. Стефанова, Р. Свирецова, А. Мирчева, Р. Стоянова, А. Николова, М. Стефанова
ISBN 9789541807583

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.

Целта на помагалото е:

  • да обогати методическата литература с нови образци;
  • да разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;
  • да подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;
  • да разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

Помагалото съдържа сценарии за национални и международни празници и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:

  • Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията.
  • Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, възможностите за комбиниране с други направления, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
  • Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
  • Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.

Темите „Есенен празник“, „Бъдни вечер“, „В очакване на Баба Марта”, „Първа пролет“, „Лазаровден, Цветница, Великден“ и „Първи юни“ са разработени като сценарии за празник. Те включват реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на тържеството.