Празниците в детската градина. Сборник със сценарии и разработки за 1. група

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Учебни помагала
Автори М. Терзиева, К. Кръстева, О. Георгиева, Д. Стефанова, Р. Свирецова, А. Мирчева, Н. Велева, С. Димитрова, П. Пипева
ISBN 9789541807507

Сборникът е предназначен за учители и специалисти в областта на предучилищното възпитание и за студенти от педагогическите специалности.
Целта на помагалото е да:

  • обогати методическата литература с нови образци;
  • разкрие богатството от идеи и възможностите за иновации, свързани с националните ни традиции;
  • подпомогне педагогическата колегия във възпитанието и подготовката на децата, като предложи разработки и варианти за по-интересна и ефективна практическа реализация на държавните образователни изисквания;
  • разкрие достиженията на водещи учители в детските градини.

Помагалото съдържа сценарий за празника на мама и разработки на регламентирани и нерегламентирани ситуации на теми с празничен характер. Всяка една тема е разработена по модел, включващ следните рубрики:

  • Информация – съдържа сведения за празника и за елементите, които придават празничност на ситуацията.
  • Таблица – в нея са посочени направлението, ядрото, целта, задачите, видът на ситуацията, нагледните средства, материалите и художественият текст, необходими за реализирането на темата.
  • Обстановка – съдържа информация за обстановката, в която трябва да протече ситуацията.
  • Ход на реализиране – представен е подробно ходът на работата по темата.

Темата „Дар за мама. Осмомартенски поздрав за мама” е разработена като сценарий за празник. Той включва реплики на участниците с описание на жестовете, които ги съпровождат, стихотворения, заглавия на песните и описание на танците, предвидени за изпълнение по време на празника.
В края на сборника е посочена по теми използваната от авторите художествена литература.