Обучения

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по математика, които ще преподават в 7. и 9. клас.

Предмети: Mатематика
Град: Русе
Дата: 19.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по природни науки (физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование), които ще преподават в 7. и 9. клас

Предмети: Природни науки
Град: Русе
Дата: 19.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по математика, които ще преподават в 7. и 9. клас.

Предмети: Mатематика
Град: Шумен
Дата: 20.06.2018 г.
Час: 09:30
Адрес: НВУ „Васил Левски", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС", ул. "Карел Шкорпил" 1, гр. Шумен (в сградата на бившето военно училище).
Линк: Регистрирай се тук
Линкът ще бъде активен до 12:00 часа на 15.06.2018 г. заради специалния режим на влизане в училището.

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по математика, които ще преподават в 7. и 9. клас.

Предмети: Mатематика
Град: Търговище
Дата: 21.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – учители по български език и литература, които ще преподават в 7. и 9. клас.

Предмети: Български език и литература
Град: Търговище
Дата: 21.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по математика, които ще преподават в 7. и 9. клас.

Предмети: Mатематика
Град: Благоевград
Дата: 25.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – учители по български език и литература, които ще преподават в 7. и 9. клас.

Предмети: Български език и литература
Град: Благоевград
Дата: 25.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците" - за учители по природни науки (физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование), които ще преподават в 7. и 9. клас

Предмети: Природни науки
Град: Благоевград
Дата: 25.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук

"Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)" – за учители по обществени науки (история и цивилизации и география и икономика), които ще преподават в 7. и 9. клас

Предмети: Обществени науки
Град: Благоевград
Дата: 25.06.2018 г.
Час: Предстои
Адрес: Информация за мястото и часа на планираното обучение ще получите на имейла, с който направите тази регистрация
Линк: Регистрирай се тук