Новини

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Учителите казаха „да“ на всички наши учебници!
17.07.18 г.

За пореден път учителите казаха „да“ на всички проекти на учебници на издателство „Булвест 2000“ за 3., 7. и 9. клас, които преминаха успешно процедурата по пригодност и получиха окончателното одобрение на МОН. Предстои преподавателите да направят своя избор за учебниците, които ще използват през следващата учебна година.

Учителите, които изберат изданията на „Булвест 2000“ ще получат като бонус екземпляр от новия учебник и тетрадките към него, както и подробна книга за учителя, и код за достъп до пълните електронни ресурси към учебника. В допълнение те ще могат да ползват безплатно и новите учебни помагала, които авторските и редакторските екипи са разработили по основните учебни предмети по новите учебни програми.

За 3. клас „Булвест 2000“ създаде учебното помагало Задачи и упражнения по български език, както и Тестове и самостоятелни работи по математика. По всички предмети има изработени и дидактични табла, а музиката е подпомогната от компактдиск. Допълнително учебно помагало ще бъде предоставено на учителите и по новия предмет Компютърно моделиране.

Освен тетрадките по всички основни предмети в 7. клас „Булвест 2000“ създаде  и ново учебно помагало по български език за разширена и допълнителна подготовка. Разработва се и нов сборник по математика за 7. клас. Дидактични табла придружават комплектите по природни науки за седмокласниците. И тук музиката е обезпечена с компактдиск.

Същото важи и за учебника по музика за 9. клас, към който учителите ще получат диск. За 9. клас „Булвест 2000“ има разработени работни листове по български език и литература, философия, история, география, химия и биология.

Заявките за учебници за 3. и 7. клас ще могат да се направят в последната седмица на юли. Те ще се попълват изцяло по електронен път, а достъпът до тях ще е през интернет страницата на издателството.

Поръчаните учебници ще бъдат доставени до училищата преди началото на учебната година от представителите на „Анубис-Булвест“ в страната.

обратно към всички