Новини

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки
Квалификационни курсове за учители на „Булвест 2000“
11.08.17 г.

 Квалификационни курсове за учители на „Булвест 2000“

От тази есен издателство „Булвест 2000“ ще предложи на педагогическите специалисти нови програми за повишаване на квалификацията. Обучителните програми, които осигуряват кредити за участниците в тях, са одобрени от Министерството на образованието със заповед №РД09-2760/14.07.2017.

Темите на квалификационните курсове са следните:

 1. Компетентности като очаквани резултати от обучението по математика 1.-4. клас и специфики на учебните програми по математика за началните класове.
 2. ИКТ в образователния процес. Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси.
 3. Стимулиране на детското развитие в направление „Математика“ – познавателен потенциал на детето до 7 години, специфика на обучението в направление „Математика“ и очаквани резултати в 1.-4. възрастови групи.
 4. Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците.
 5. Новите учебни програми по български език (5.-12. клас) и развиването на комуникативната компетентност на учениците.
 6. Контекст и реализиране на комуникативноречева насоченост на обучението по български език във 2.-4. клас.
 7. Овладяване на базова грамотност в процеса на началното ограмотяване.

 Очаквайте повече подробности за провеждането на курсовете тази есен! 

 

обратно към всички