Наративът в образователния процес по български език

Предмет Български език и литература
Автори Мая Падешка
ISBN 9789541809075
Купи

В изследването „Наративът в образователния процес по български език“ се разработват въпроси, свързани с лингво­методически и технологични аспекти на овладяването на умения за създаване на текстове с наративен характер в съвременното българско училище. Анализират се подходи към текстопоражда­нето в учебния процес по български език. Изследва се корпус от ученически наративни текстове (по преживяно и по въображе­ние), като се обосновава рецептивно-аналитичен модел, който позволява да се навлезе в текста на съвременния ученик от раз­лични, взаимодопълващи се гледни точки – аксиологични, структурни, езикови. Конструира се методически проект, включващ система от учебни дейности, който интегрира наративната компетентност на ученика с неговия психосоциокултурен опит.