Моята приказна пътечка към музиката. Познавателна книжка за 4. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Музика
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Таня Бурдева, Маргарита Шоселова
ISBN 9789541811849
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към музиката е част от учебния комплект на програмна система Моите приказни пътечки и е предназначена за деца от четвърта възрастова група на детската градина. Тя е разработена в подкрепа на работата по музика, която се осъществява под формата на 72 педагогически ситуации. В нея с подходящи визуално представени познавателни задачи са включени 26 теми от цялостното тематично съдържание по образователно направление Музика: „Марш и валс“, „Есента в песни“, „Музикални инструменти“, „Народни музикални гатанки“, „Хоро и ръченица“, „Съпровод на песен с детски музикални инструменти“, „Музиката разказва приказки“, „Моето семейство“ и др. Познавателните задачи на всяка страница са насочени към постигане на очакваните резултати:

  • разпознаване на слушани музикални произведения;
  • разпознаване на класически и български народни инструменти (китара, тамбура и др.);
  • импровизиране на елементарен съпровод с детските музикални инструменти;
  • разпознаване на валс, марш, хоро, ръченица и др.

Картинните изображения и познавателните задачи помагат на детето да навлезе в света на музиката.