Моята приказна пътечка към музиката. Познавателна книжка за 3. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Музика
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Таня Бурдева, Маргарита Шоселова
ISBN 9789541811788
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към музиката е предназначена за деца от трета подготвителна възрастова група на детската градина и в училището. Тя е разработена в подкрепа на работата по музика, която се осъществява под формата на 72 педагогически ситуации. С подходящи визуално представени познавателни задачи в нея са включени 26 теми от цялостното тематично съдържание по образователно направление Музика, структурирани в заложените в Държавния образователен стандарт ядра: „Музикални инструменти“, „Певец, музикант, слушател“, „Аз обичам да танцувам“, „Музикални гатанки“, „Малък музикант“, „Обичам да слушам музика“, „Народни музикални инструменти“, „Зимен музикален календар“, „Музиката и пролетта“ и др.