Моята приказна пътечка към математиката. Познавателна книжка за 4. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Математика
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Вили Янчева, Мариана Богданова
ISBN 9789541811856
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към математиката е предназначена за индивидуална работа на децата на 6 – 7 години. Тя е част от новата програмна система Моите приказни пътечки. Предложеното образователно съдържание е разработено в теми по всяко от петте ядра в направление Математика, които подкрепят детето при разширяването и обобщаването на представите му за:

  • числа и количествени отношения;
  • сравняване и изравняване на количеството в две предметни групи;
  • възприемане на събирането и изваждането чрез практически действия за допълване на група и отнемане на част от група;
  • развиване на умения за измерване на дължината на предмети;
  • подреждане на обекти в сериационни алгоритмични редици;
  • ориентиране във времевите еталони и последователности;
  • ориентиране в пространството;
  • комбиниране на познати геометрични фигури;
  • обозначаване на обекти, техни свойства и пространственото им разположение с графични знаци.

В подкрепа на детето за развиването на неговите общи учебни умения, необходими за успешното му включване в училищна среда, са предложени занимателни и познавателни задачи и игри за концентрация на вниманието за; намиране на еднакви обекти или на различен обект; откриване на нарушено свойство за класификация; довършване на сериационни редици; моделиране; кодиране и декодиране на свойства; комбиниране на познати геометрични фигури, развиване на фината моторика на ръката.

Познавателно-практическата активност за децата е проектирана чрез действия по ограждане, свързване, зачертаване, оцветяване и е игрово мотивирна. Практическите действия изискват от детето по-голяма точност в изпълнението. Чрез тях то е подкрепено в подготовката му за предстоящите дейности в училище.

В книжката е разработена и система от диагностични задачи за установяване на входното и изходното равнище на знанията и уменията на децата и за проследяване на степента на достигане на очакваните резулати, заложени в нормативната уредба за предучилищното образование.