Моята приказна пътечка към конструирането и технологиите. Познавателна книжка за 4. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Конструиране и технологии
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Мария Баева, Николай Пекарев
ISBN 9789541811863
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към конструирането и технологиите е част от програмната система Моите приказни пътечки, чрез която се реализират целите и задачите по образователно направление Конструиране и технологии в 4. подготвителна група. Книжката съдържа модели и материали за индивидуална и групова работа на децата и осигурява изцяло работата през учебната година.

Предложеното образователно съдържание е подкрепено с изработването на повече от 50 различни изделия, които подпомагат реализирането на съдържанието по останалите направления. Книжкатасъздава оптимални условия 6 – 7-годишните деца неусетно да усъвършенстват уменията си за възприемане на различни образи и да формират способности за изразяване на своята индивидуалност в конструктивното действие, което се очертава на няколко равнища. Те отразяват личния „почерк“ на детето и могат да служат като показатели за развитието му. Равнищата са:

  • изграждане на ориентировъчна схема на конструктивното действие (което пряко е свързано с планиращата функция на дейността);
  • предпочитана стратегия на конструктивно действие (свързана с индивидуалните характеристики);
  • етапите за реализиране на конструктивната хипотеза (свързана с равнището на взаимозависимостите: образ – конструкция – функция.

Практическата работа в изданието е насочена към анализ на снимки или схеми на модели и представени чрез образец указания за изработване на опростени изделия от познатата на детето среда – превозни средства, мебели и уреди, играчки, животни, герои от литературни произведения и др. В тази възрастова група е желателно децата да бъдат подпомагани в процеса на самостоятелно създаване на конструктивни хипотези и решения и оперирането с тях в практически и игрови ситуации. В книжката е разработена и система от диагностични задачи за установяване  на входното и изходното равнище на представите и уменията на децата по образователното направление и за проследяване на степента на достигане за заложените в нормативните документи очаквани резултати.