Моята приказна пътечка към изобразителното изкуство. Познавателна книжка за 3. подготвителна група в детската градина и училището

Предмет Изобразително изкуство
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Олга Христова-Занкова, Ани Златева
ISBN 9789541811818
Купи

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към изобразителното изкуство осигурява работата по образователно направление Изобразително изкуство. Тя съдържа теми, в които са включени 46 изобразителни задачи и система за проследяване на постиженията на детето. 
Предложените задачи са ориентирани към формиране и развиване на знания и умения за работа както с пластилин и глина и със средствата на апликирането, така и с различни графични и живописни материали. По-голямата част от задачите са разработени на две страници. На лявата страница децата изпълняват задачата, а на дясната са приложени конкретни указания, онагледени с рисунки, апликации и фотоси, които улесняват всяко дете при осъществяването на поставената задача. Осигурена е техническа възможност страниците, върху които работят децата, да се отделят от книжката и да се организират изложби с техните творби. 
В книжката са включени упражнения за усвояване на графични умения във връзка с подготовката на децата за писане и за графично възпроизвеждане на стилизирани образци в правилна квадратна мрежа с графичен материал и с цветове по избор.
Комплектът осигурява възможност на 5 – 6-годишните деца да извършват интересни и занимателни изобразителни дейности:

  • моделиране на плодове и зеленчуци, фигурки на животни, човешки фигури и др.;
  • илюстриране на позната приказка;
  • украса за коледната елха, празнични картички;
  • композиране на декоративни елементи в ритъм и др.

Образователното съдържание позволява на децата да:

  • извършват наблюдения на обекти и явления от заобикалящата ги среда;
  • разграничават природните от архитектурните обекти и много други.