Моите приказни пътечки. Да играем заедно! Комплект игри за 3. подготвителна група

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Учебни помагала
Автори Любослава Пенева, Марияна Миткова, Ирена Неделчева
ISBN 9789541815885
Купи

Комплектът с настолни игри е насочен към:
• развиване на основните психични процеси и свойства – възприятия, представи, мислене,
памет, въображение, внимание, езиково развитие, креативност;
• разгръщане на уменията за работа в екип (група);
• подготовка за четене и смятане;
• развиване на възприятията и представите за форма, големина, цвят и място в прос-
транството;
• ориентиране в природния и социалния свят;
• развиване на фината моторика, координацията на действията и движенията на ръцете.
Включените в комплекта разнообразни игри предлагат възможности за свободен избор на
децата, който съответства на спонтанното им желание да проучват света, превръщайки
се във важна част от средата на детето в детската градина и в семейството.
Комплектът съдържа 14 настолни игри:
• карти: Любими приказки, Играем и броим
• пъзели: Подреди квадрат
• лото: В кухнята, Кой къде живее, Намери противоположното, Думи рими
• движение по графична схема/игри със зарче: На море и на снежната писта, Кой ще стигне
пръв вкъщи
• забавни игри/за развиване на логическо мислене, памет, концентрация: Направи фигура,
Огледало, Знам кое е това число, Свържи последователно точките, Познай кой е това