Моите приказни пътечки. Да играем заедно! Комплект игри за 1. група

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Учебни помагала
Автори Любослава Пенева, Марияна Миткова, Ирена Неделчева
ISBN 9789541815861
Купи

Да играем заедно!
Комплект настолни игри за 3 – 4-годишни деца от 1. група на ДГ

Комплектът с настолни игри е насочен към:
• развиване на основните психични процеси и свойства – възприятия, представи, мислене,
памет, въображение, внимание, езиково развитие, креативност;
• развиване на възприятията и представите за форма, големина, цвят и място в прос-
транството;
• ориентиране в природния и социалния свят;
• развиване на фината моторика, координацията на действията и движенията на ръцете.
Включените в комплекта разнообразни игри предлагат възможности за свободен избор на
децата, който съответства на спонтанното им желание да проучват света, превръщайки
се във важна част от средата на детето в детската градина и в семейството.
Комплектът съдържа 12 настолни игри:
• карти: Любими приказки, Открий и избери, Нахрани животните
• пъзели: Ден и нощ
• лото: Животни, Плодове и зеленчуци
• забавни игри/за развиване на логическо мислене, памет, концентрация: Подреди в шкафа,
Открий две еднакви, Намери детето на мама, Разпредели дрехите, Кое за къде е, Кой къде
работи