Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в 3. подготвителна група в детската градина и в училището

Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Материали за учителя
Автори В. Янчева, С. Здравкова, Ц. Илиева, М. Богданова, К. Галчева, М. Галчева-Стоицова, Г. Иванова, Т. Бурдева, М. Шоселова, О. Христова-Занкова, А. Златева, М. Баева, В. Гаврилов
ISBN 9789541813935
Купи

Методическото ръководство съдържа примерни методически разработки на всички основни (ОПС) и всички основни допълващи педагогически ситуации (ОДПС).

Методическата разработка на всяка педагогическа ситуация включва:

  • Технологична рамка, представена в таблица, в която са посочени:
  • водещи цели;
  • очаквани резултати;
  • ключови думи;
  • педагогическа технология.
  • Методически насоки за реализиране на темата, които съдържат:
  • тематичен контекст – включва идеи за мотивиране на дейността на децата, демонстрация, насоки за организация на различните дейности, ориентирани към самостоятелна активност на децата;
  • основна част – включва идеи за различни активности на детето при водещото начало на играта;
  • връзка с други направления – посочени са възможности за осъществяване на интегративни връзки с теми от останалите направления.

Освен конкретните разработки, методическото ръководство съдържа информация, която обосновава разработените технологии съобразно възрастта на децата и възможностите за надграждане на образователното съдържание във всяко направление. В методическото ръководство са описани и много игри, допълнителни материали и литература, както и музикален репертоар (в приложение), които могат да подкрепят цялостната организацията на педагогическата ситуация.