Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в 2. група на детската градина. Моите приказни пътечки /2019/

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Материали за учителя
Автори Вили Янчева, Стойка Здравкова, Цонка Илиева, Мариана Богданова, Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова, Таня Бурдева, Маргарита Шоселова, Олга Христова, Мария Баева, Даниела Симеонова-Чардакова
ISBN 9789541814802
Купи