Мениджмънт на класа

Клас комб. групи/класове
Тип издание Бизнес и професионално
Автори Силвия Николаева
ISBN 9789544268978

Изданието обединява разнородна информация за същността, ролята и приложението на мениджмънта на ученическия клас в съвременното образование – както чужди модели и разработки, така и авторски виждания, медийни публикации и оригинални документи. Тя представлява първа част от двутомно издание с общо заглавие "Мениджмънт на класа“, чийто достъпен и диалогичен стил на изложението може да превърне изданието в настолна книга за широк кръг ползватели – настоящи и бъдещи учители и преподаватели, училищни директори и специалисти в сферата на образователния мениджмънт, дизайна на обучението, качеството на образованието, личностното и социално-педагогическо консултиране, педагогическата комуникация, училищната хигиена и екология.

Настоящата първа книга е подходящо учебно помагало както за нуждите на университетската подготовка на бъдещите учители, така и за целите на квалификационните програми и курсове за широк кръг специалисти в образователната практика, за класните ръководители в средното училище.

Следващата, втора книга, "Мениджмънт на класа. Стратегии, техники и компетентности за ефективен мениджмънт на класа“, е разработена като практическо помагало, в което са събрани примерни документи, методически указания, автентични разработки и успешни практики.

 

Силвия Николаева е доктор по педагогика на Софийския (1995) и на Виенския университет (1998). Специализирала е в Мексико (1990), Австрия (1997), САЩ (2002), Италия (2005). Автор на пет самостоятелни книги и над 80 студии, статии, доклади, научни съобщения, проекти, обучителни материали, отзиви и преводи в български и чуждестранни издания. Лицензиран преподавател по Мениджмънт на класа и Разработване и управление на образователни проекти от Холандския институт по образователен мениджмънт (NSO) и международен лектор по европейски проекти в сферата на квалификацията на педагогическите кадри (2009–2011). Съосновател на българските неделни училища във Вашингтон, САЩ (2001–2002), и Дъблин, Ирландия (2008–2010). Понастоящем е доцент към Факултета по педагогика на Софийския университет.