Малка приказна пътечка. CD за яслена и първа А група

Предмет Музика
Клас Яслена група ДГ (2-3)
ISBN

Компактдискът съдържа музикални произведения, съобразени със спецификата на възрастовия период, с тематичните и съдържателните характеристики на образователното съдържание. Предназначен е както за реализиране на педагогическите ситуации по всички образователни направления, така и за организиране на развлечения и празници в детското заведение.