Комплект дидактични табла 20 бр. и 5 бр. с оперативен материал за изрязване за 2. група на детската градина

Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Учебни табла
Автори С. Здравкова и колектив
ISBN 9789541807491
Купи

Комплектът съдържа 20 табла с формат 50х70 сm, събрани в едно книжно тяло. Към всяко от тях има осигурен оперативен материал.

Таблата имат комплексен характер и онагледяват образователното съдържание по направленията от програмната система. Те осигуряват фронталната работа на учителя с групата и подпомагат възприемането и осмислянето на съдържанието на особено важни тематични единици. Заложеното в тях съдържание служи като основа за индивидуалното изпълнение на част от познавателните задачи от децата.

Всяко от таблата е комплектувано с достатъчен по обем интересен и функционален оперативен материал, което привлича вниманието на децата и ги прави активен участник в процеса на обучение.