Знам, че мога! Учебно помагало по български език и литература за бързоуспяващи първокласници

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори Станка Вълкова, Галина Димитрова
ISBN 9789541809426
Купи

Помагалото е насочено към първокласници, които имат много добри резултати в овладяването на четивни техники и умения за писане. Работата с него е насочена към стимулиране и поддържане на мотивацията за четене и поражда интерес чрез съдържанието на разнообразни в жанрово отношение текстове, близки до житейския опит и интересите на съвременното дете, чрез илюстративния материал и оригиналния начин, по който са формулирани задачите.

 

Помагалото съдържа:

  • приказки, разкази, стихотворения, басни, гатанки;
  • забавни задачи, въпроси, ребуси и загадки;
  • речник на непознатите думи;
  • интересни функционални илюстрации.

 

Помагалото дава възможност за:

  • развиване на трайни навици за четене у децата;
  • обобщение и самооценка на постиженията на различните етапи на обучение;
  • свързване на смислови елементи от текста с предложени сетивни опори;
  • развиване на уменията за наблюдение, сравняване, обясняване и илюстриране на случки, герои и отношения от литературните произведения;
  • анализиране на съдържанието на произведенията и образите на литературните герои;
  • разсъждение и проява на творческа индивидуалност.

 

Помагалото може успешно да се използва както в часовете за извънкласно четене и избираема подготовка, така и за самоподготовка, за самостоятелна работа вкъщи и при подготовка за състезания.