Здравей, училище! Работни листове по български език, математика, природен свят и социален свят за 4. подготвителна група в детската градина и в училището

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Учебни помагала
Автори Стойка Здравкова, Мариана Богданова, Вили Янчева, Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова
ISBN 9789541808535

Комплектът предлага на учителите и родителите интересни задачи, които са неразделна част от образователната система „Здравей, училище!“ за 4. подготвителна група на детската градина и училището. Разработените ключови теми допълват и актуализират основни елементи от съдържанието в помагалата по направленията Български език, Математика, Социален свят и Природен свят. Едновременно с това работните листове могат да послужат и за допълнителни самостоятелни занимания с децата.