Запис на проведени уебинари

▶ Развиване на комуникативната компетентност чрез обучението по БЕ (8. – 10. клас)

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Игрови модели и проектни дейности в обучението по литература

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Паметта на словото – да съхраним езика, празника, творците

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Ролята на двигателната култура, когато училището е вкъщи

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Как си комуникираме с родителите в различените условия и промени ли се нещо?

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Разработване на мини проекти в детската градина. Добри практики

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Подготовката по математика в края на първи гимназиален етап

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Техники за работа с агресивни деца

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Как да се самопрезентираме и самооценяваме успешно?

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Възможности за възлагане на задание и работа с формуляри в MS Teams

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Арт игри – нестандартни техники за занимания и учене

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Подготовката по математика в края на начален етап

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Визуалният метод в обучението по хуманитарни науки

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Визуалният метод в обучението по природни науки

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Дигиталната компетентност на учителя – време на изпитание, реализация и успехи

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Как да разнообразим времето за работа и отдих, когато работното място е у дома

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Как да върнем играта на децата

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Детските страхове и как да позитивираме изолацията

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Външно оценяване по математика и български език за 4. клас – подготовка в онлайн среда

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Ефективно организиране на обучението по БЕ (5.–7.клас)в условията на дистанционно обучение

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Ефективно организиране на обучението по математика (5.–7.клас)в условията на дистанционно обучение

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Арт игри – нестандартни техники за занимания и забавления

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Teams – възможности за дистанционно обучение в помощ на учителя

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Творчески подходи в обучението в електронна среда

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Дистанционно обучение и вълнуващи музикални преживявания

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Подготовка за НВО по български език и литература в 4. клас в условията на дистанционно обучение

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Практически насоки за работа с Google приложения

-----------------------------------------------

 

 

=========================================================================================

 

▶ Ключови умения за работа с платформи за онлайн обучения

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ За стреса – какво знаем и какво не знаем? Причини, форми, прояви.
КАК ДА СЕ СПРАВИМ?

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================