Занимателна пътечка към писането. Помагало за развитие на фината моторика на деца от 4. ПГ

Предмет Български език и литература
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Учебни помагала
Автори Стойка Здравкова
ISBN 9789541814857
Купи

Книжката е създадена с цел да подпомага развитието на фината моторика на ръката на детето и неусетно да го подготви за писане на букви и цифри.

 

В нея успешно са интегрирани образователното съдържание по български език и математика със занимателни графични дейности. Те се осъществяват в контекста на съдържателно мотивирана устна речева практика в разнообразни речеви ситуации, включително с приказни герои, при извършване на словесен, сричков и фонемен анализ, в подготовка за четене и писане.

 

По интересен начин са интегрирани дейностите за групиране, сравняване, ориентиране в пространството, измерване и броене, чрез решаване на загадки, скрити картини и различни занимателни упражнения.

 

Включените графични дейности са концентрирани върху развитието на специалните умения за: посока на писане,  точно възпроизвеждане на фигури, повтаряне по контур, защриховане, оцветяване, рисуване , изписване на елементи на букви и цифри в стилизирани рисунки.

 

В изданието има две приложения – едното съдържа насоки и указания за изпълнението на дейностите във всяка от темите; другото съдържа интересни графични упражнения за изписване на елементи на букви и цифри в оформено като редове пространство.

 

 

Книжката е с цветно графично решение, което повишава интереса на децата и акцентира върху занимателния елемент.