Задачи и упражнения по български език за 2. клас

Предмет Български език и литература
Клас 2. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори Васка Атанасова, Минка Кирова
ISBN 9789541811658
Купи

Изданието подпомага учениците, учителите и родителите в езиковотo и литературното oбучение на второкласниците, в процеса на затвърдяване и разширяване на формираните езикови и комуникативноречеви умения и компетентности. Разнообразните езикови задачи и упражнения съдействат за успешното овладяване на знанията за езиковите единици от фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в речевата практика на учениците.