Задачи и упражнения по български език за 1. клас

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори Деница Енчева
ISBN 9789541813492
Купи

Настоящото помагало цели да подкрепя учителите и родителите в езиковото и литературното обучение на първокласниците за формиране на начални комуникативно-речеви умения и компетентности.
Разнообразните езикови задачи и упражнения са структурирани в съответствие с новата учебна програма по български език и литература за първи клас, утвърдена от МОН. В темите са включени задачи за звуковете в българския език и техните графични означения (буквите) по новия ред, по който се изучават в буквара.
Затвърдяването на знанията за всеки звук става чрез:
• откриването му в думи, в скрити картини, в картинки и изречения; 
• правене на буквени, звукови и сричкови модели на думите; 
• правене на модели на изречения; 
• решаване на ребуси, кръстословици, игрословици, забавни задачи. 
Всяка тема завършва със забавна рубрика.
Помагалото предлага задачи за:
• разграничаване на звук и буква в състава на думата; 
• правилно използване на препинателните знаци; 
• разделяне на думите на срички и на части за пренасяне; 
• редактиране на думите и подреждането им в правилен словоред;
• подреждане на изреченията в текст; 
• усъвършенстване на краснописа и правописа.

Разнообразните дейности в задачите и упражненията и богатият илюстративен материал създават условия за развиване на творческия потенциал на първокласниците, за правилно четене, за слухово и писмено разграничаване на звуковете и съответстващите им букви в българския език.
Задачите и упражненията могат да се използват по време на урока, за самостоятелна работа, за домашна работа или за оценка на нивото на усвоените знания.