Диктовки за развитие на писмената реч в 1. клас

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори Росица Абланска, Нона Бановска
ISBN 9789541811627
Купи

Целта на помагалото е да улесни работата на учители и родители в развитието на писмената реч на първокласниците. То съдържа различни видове диктовки: слухова, подборна и самодиктовка. Учителят може да използва диктовките както в учебните часове, така и в часовете за самоподготовка.

 

Помагалото е съобразено с изискванията на учебната програма по български език в първи клас и е структурирано в два раздела – буквен и следбуквен етап на обучение.

 

 Диктовките, включени в него, са съобразени с:

  • реда на буквите, заложен в учебната програма по български език и литература в първи клас;
  • фонематичната особеност на изучавания звук;
  • изучаваната в дадената тема правописна особеност.