Двустранно табло по музика за 1. клас /Музикални инструменти и изпълнители. Изпълнители. Народни обичаи/

Предмет Музика
Клас 1. клас
Тип издание Учебни табла
Автори Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова
ISBN 9789541809495

Таблото е двустранно с размери 100/70 см. То съдържа няколко тематични акцента. Първият акцент „Музикални инструменти” включва изучаваните в 1. клас инструменти и съответните инструменталисти. Така децата имат възможност не само да се запознаят визуално с даден инструмент, но и да разберат неговата връзка с инструменталиста, с разположението на инструмента в ръцете на музиканта, дори и с начина на свирене. Независимо че в учебника тези инструменти са отразени със снимки, тяхното присъствие на таблото се обособява и като част от музикалния инструментариум.

Вторият акцент „Музиканти” откроява съдържанието на това понятие и формира представа у първокласниците кои хора могат да се нарекат музиканти. С помощта на тази информация учениците постепенно ще вникват и осмислят същността на понятието и коректното му и точно използване. 
Последните два акцента са „Изпълнители“ и „Народни обичаи“. Те са и широко застъпени в учебното съдържание в първи клас.
Таблото е подходящо за фронтална работа с класа през цялата учебна година.