Готови за матура. Химия и опазване на околната среда. Подготовка за държавен зрелостен изпит

Предмет Химия и опазване на околната среда
Клас 12. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори Г. Нейков, С. Бенева, Л. Николова
ISBN 9789541807453
Купи

Помагалото е разработено в съответствие със съдържанието на учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, както и с формулираните към нея „Оценявани компоненти”. Предназначено e за провеждане на самостоятелна подготовка на зрелостниците за полагане на писмения зрелостен изпит. То е безценен справочник както в процеса на обучение, така и в периода на окончателното систематизиране на знанията и уменията за решаване на тестови задачи от различен вид и с различна степен на трудност. 


Помагалото предлага:

  • разработки на включените в програмата 22 изпитни теми и на 5 допълнителни теми, чрез които се покриват знанията и уменията по оценяваните компетентности;
  • ясно, точно и достъпно систематизиране на научни факти и важни теоретични постановки по всяка една от темите в програмата;
  • рационално синтезиране на учебната информация в таблици и схеми;
  • утвърдени алгоритми за изучаване на различни химични елементи и техните съединения.

 

Помагалото осигурява възможност на зрелостника за:

  • осмисляне, разбиране и затвърдяване на знанията по химия и опазване на околната среда;
  • бързо и ефективно ориентиране в учебното съдържание на изпита;
  • упражняване, обобщаване и затвърдяване на знанията за химичната символика, терминология и номенклатура;
  • развиване на умения за рационално решаване на тестови задачи;
  • самостоятелна систематизирана практическа подготовка за държавния зрелостен изпит и за конкурсен изпит по химия в университета.