География и икономика за 5. - 7. клас за обучение, организирано в чужбина

Предмет География и икономика
Клас комб. групи/класове
Тип издание Учебни помагала
Автори А. Попов, К. Найденов, М. Жечева, В. Найденова
ISBN 9786192154660
Купи

Учебното помагало по география и икономика на издателствоКлет  България“ е предназначено за обучение, организирано в чужбина, на ученици от 5. до 7. клас. То е разработено при спазване на учебната програма на Министерството на образованието и науката на Република България (заповед № РД09-5386/10.10.2017 г.) и е насочено към овладяване на базисни знания по география на България.

Учебното помагало представя България по интересен и вълнуващ начин. Адаптираните текстове и богатият илюстративен материал запознават учениците с красотата на българската природа, с традициите, бита и културата на българския народ, с историята и съвременното развитите на стопанството. Езикът и стилът са достъпни за учениците, които от рождение живеят и учат в чуждоезикова среда.

Учебното съдържание е логично структурирано. При разработването му е приложен комплексен, междупредметен подход (историята, литературата, музиката).

В началото на помагалото е представен въвеждащ материал по обща физическа география. Той има за цел да припомни или да въведе, ако е необходимо, важни, базисни географски понятия, необходими за изучаване на новото учебно съдържание.

Ритмично се редуват уроци за нови знания и за упражнение. Това дава  възможност на учителя да подходи индивидуално според времето, с което разполага, и средата, в която работи.

Функционалните рубрики в уроците за нови знания (Речник, Какво ще научите, Най-важното в урока) и богатите илюстрации подпомагат подготовката на учениците.

Уроците за упражнение са интересни, изцяло интерактивни, структурирани в контекста на дейностни модели за работа – с възможност за активно участие на учениците в учебния процес. Задачите са с практическа насоченост, предполагат работа с много изображения, карти, диаграми, таблици, интересна информация.

В помагалото са предложени страници за контрол (с възможност за откъсване), проектна работа, ролеви и стимулационни игри.

Разнообразните аудио и видео ресурси, представени в електронния формат на учебника, подпомагат и улесняват усвояването на материала.

Работата с учебното помагало на издателство „Клет България“, в хартиен и електронен вариант гарантира провеждането на атрактивни часове по география и икономика в съвременна образователна среда, независимо в коя страна се организира и провежда обучението.