В помощ на

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Отворено писмо

Отворено писмо

Пише Ви Милена Иванова, учител по български език и литература в Природо-математическа гимназия гр. Враца.
Когато преди пет години учителите, преподаващи в прогимназиалната степен на обучение, бяха ангажирани с избор на учебници, предлагащи различни варианти на конструиране на новото учебно съдържание, бях доста изненадана от наистина новото виждане за учебник по литература. Предлагаха се различни структури, различни рубрики, различно оформление на един от най-важните учебници, имащ за цел не само да даде знания, да развива мисълта, но и да даде поглед на учениците към света, към живота, към нравствеността на човечеството и по този начин да помогне за формирането на ценностна система у подрастващите, да им помогне в търсене на себе си в съвременната действителност.

Още