В помощ на

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки
Управление на дейностите в детската градина/n(справочник на директора) + CD

Управление на дейностите в детската градина/n(справочник на директора) + CD

Справочникът събира на едно място действащата нормативна уредба в образователната система на страната, основни теоретични постановки за управление на образованието и примерни разработки на документи, чрез които те могат да се реализират в управленската дейност на детските градини.

Още
Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището – Справочник на директора

Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището – Справочник на директора

Книгата е второ преработено издание на Справочник на директора. В настоящото издание освен разработените примерни училищни документи, свързани с планирането и организацията на цялостната училищна дейност, както и с финансовата организация и дисциплина, са включени и изменени и допълнени законови и подзаконови нормативни актове и документи. Включени са и нормативни актове и документи, свързани с прилагане системата на делегираните бюджети през 2010 г., кариерното развитие на педагогическия персонал, оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за 2007–2013 г., дейностите по приемане на учениците след завършен 7. клас или основно образование, дейностите по организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и др.

Още