Весели игри без беди. Приказни пътечки за 2. група на детската градина

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Учебни помагала
Автори Камелия Галчева
ISBN 9789541809433

Помагалото е създадено в отговор на утвърдените нормативни документи, предвиждащи целенасочена работа с децата от детската градина за оцеляващо поведение при бедствия:

  • Инструкция №2 на МОН от 05.07.2004 г.
  • Закон за защита при бедствия, аварии и катастрофи – ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.
  • Програма за подготовка на децата от детската градина за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

При създаването на помагалото са използвани интересни игрови подходи за обяснение на критични природни явления или бедствия. Водещо в него е изграждането на представи за понятия като:

  • дъжд и вятър;
  • буря и наводнение;
  • огън, горене и дим, както и причините за пожара и опасността от него.

 

На преден план в помагалото е изведен позитивизмът. Той се изразява в това, че децата могат да разчитат на обгрижване и закрила от страна на възрастен при появата на бедствие – родител, учител, близък човек или хората от службите за защита на населението. В нито една от ситуациите в помагалото детето не е поставено в безизходно положение.

Последните две страници са предвидени за отчитане на постиженията на детето по отношение на изградените представи.

Помагалото може да се използва както от децата, които в детската градина работят по образователна система „Приказни пътечки“, така и от всички деца, които посещават детска градина.