Български език за 2. клас

Предмет Български език и литература
Клас 2. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
ISBN 9789541811283
Купи

Учебникът умело съчетава учебното съдържание за заложените в програмата езикови и комуникативно-речеви компетентности с реалните възможности за придобиването им от второкласниците.