Български език. Справочник за ученици от начална образователна степен (1.-4. клас)

Предмет Български език и литература
Клас комб. групи/класове
Тип издание Учебни помагала
Автори Олга Попова, Ирена Неделчева
ISBN 9789541808900
Купи

Изданието дава възможност на учениците да разполагат със справочник, в който е събрана, обобщена по теми и систематизирана цялата информация по български език, предвидена за изучаване по учебните програми от първи до четвърти клас. Същността на всяко езиково понятие, закономерност или правило е изяснена на достъпен език и е онагледена с примери. Поставен е акцент върху правописните правила и върху дейностите за създавате на писмени текстове.