Буквар за 1. клас

Предмет Български език и литература
Клас 1. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева
ISBN 9789541810002
Купи

Заповед за одобрение: РД09–1563/08.02.2017 г.

 

Букварът е нов, съвременен, изключително функционален учебник, който  умело съчетава усвояването на езиковите понятия с формирането на комуникативно-речевите умения.

 

В него е разработена цялостна единна система за ограмотяване и изграждане на начални умения за четене, възприемане и осмисляне.

 

 Учебникът предлага:

  • нова функционална подредба на звуковете и буквите, чрез която по-лесно се усвоява механизмът за четене;
  • ясна структура на учебното съдържание;
  • системност при въвеждането на новите понятия;
  • красиви и изключително функционални илюстрации, които подпомагат ефективното овладяване на учебното съдържание;
  • подходяща знакова система и разграничени рубрики;
  • разнообразни дейности, упражнения и задачи за преговор и обобщение;
  • тясна обвързаност между езиковото и литературното обучение.