Безопасно поведение при бедствия/Учебно помагало за деца от 4. подготвителна група/ в детската градина и в училището/

Предмет Комбинирани предмети
Клас детска градина - 4 ПГ група ДГ (6-7)
Тип издание Учебни помагала
Автори Камелия Галчева
ISBN 9789541808627
Помагалото е насочено към формиране на безопасно поведение у децата като съвкупност от реакции и действия за самосъхранение в средата, в която живеят. Това поведение подлежи на възпитаване и е част от регламентирания педагогически процес в детската градина и в училището.