Заявки

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

 

Документи, свързани със заявка на учебници и учебни помагала

Изберете файлов формат

Заявка за новия учебен комплект по История и цивилизации за 5. клас
(одобрени със заповед № РД 09-1224/29.08.2016 г. на МОН)

 • Договор за история за 5. клас
 • Формуляр-заявка за история 5. клас

Официални писма

 • Писмо до кмет/директор на ДГ
 • Договор за 3. и 4. подготвителни група на детската градина

Учебни помагала за яслени групи – 2–3-годишни деца за учебната 2016/2017 г.

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала за 1. група в ДГ 2016/2017 г.
(одобрени със заповед № 09-227/04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала

Учебни помагала за 2. група в ДГ 2016/2017 г.
(одобрени със заповед № 09-227/04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала

Учебни помагала за 3. подготвителна група в ДГ за 2016/2017 г.
(одобрени със заповед № 09-227/04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала за 4. подготвителна група в ДГ за 2016/2017 г.
(одобрени със заповед № 09-289/05.03.2008 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала „ВИКИ И НИКИ“ за 3. подготвителна група в ДГ за 2016/2017 г.
(одобрени със заповед № РД 09-121/29.01.2014 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала „ВИКИ И НИКИ“ за 4. подготвителна група в ДГ за 2016/2017 г.
(одобрени със заповед № РД 09-121/29.01.2014 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебници и учебни помагала 1.–7. клас за 2016/2017 г.

 • Писмо до кмет/директор
 • Договор 1.–7. клас
 • Формуляр-заявка 1.–7. клас

 Внимание: Адресите за изпращане на документите са различни в зависимост от района и са посочени в рубриката "Контакти/Представителства в страната" в този сайт, както и в заявката във формата MS EXCEL.

Заявките във формат MS EXCEL улесняват изчисленията. В тези файлове попълнете само оцветените в жълто полета, след което разпечатайте. Останалите данни попълнете ръчно.

Важно! Ако използвате Word и Excel от офис пакет 2010 и 2013.
При първоначално стартиране на избрания от Вас файл в горната част на прозореца (в Excel и Word) се появява жълта лента Protected View.


Моля, изберете бутона Enable Editing, за да продължите с въвеждането на данните във формулярите.