Заявки

Каталог

 • Учебна литература
 • Научна и справочна литература
 • Справочници и речници за ученици
 • Публицистична и художествена литература
 • Мултимедия
 • Образователна система „Вики и Ники“
 • Детски книжки

Документи, свързани със заявка на учебници и учебни помагала

Изберете файлов формат

Официални писма

 • Писмо до кмет/директор на ДГ
 • Договор за 3. и 4. група на детската градина

Учебни помагала за яслени групи – 2–3-годишни деца за учебната 2014/2015 г.

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала за 1. група в ДГ 2014/2015 г.
(одобрени със заповед № 09-227/04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала

Учебни помагала за 2. група в ДГ 2014/2015 г.
(одобрени със заповед № 09-227/04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала

Учебни помагала за 3. подготвителна група в ДГ 2014/2015 г.
(одобрени със заповед № 09-227/04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала за 4. подготвителна група в ДГ 2014/2015 г.
(одобрени със заповед № 09-289/05.03.2008 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала „ВИКИ И НИКИ“ за 3. и 4. подготвителна група в ДГ 2014/2015 г. – НОВО (одобрени със заповед № РД 09-121/29.01.2014 г.)

 • Учебни помагала „ВИКИ И НИКИ“ за 3. група в ДГ
 • Учебни помагала „ВИКИ И НИКИ“ за 4. група в ДГ

Учебници и учебни помагала 1.–7. клас за 2014/2015 г.

 • Писмо до кмет/директор
 • Договор 1.–7. клас
 • Формуляр-заявка 1.–7. клас

Внимание: Адресите за изпращане на документите са различни в зависимост от района и са посочени във файла с адреси, както и в заявката във формат MS EXCEL.
Заявките във формат MS EXCEL улесняват изчисленията. В тези файлове попълнете само оцветените в жълто полета, след което разпечатайте. Останалите данни попълнете ръчно.