сцена 0
  сцена 1

Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Новини

2907.2016

Процедура за оценяване на пригодността на проектите на учебници по история и цивилизации за 5. клас

От днес стартира процедурата за оценяване на пригодността за прилагане в училищната практика на проектите на новите учебници по история и цивилизации за 5. клас. повече