Каталог

  • Учебна литература
  • Научна и справочна литература
  • Справочници и речници за ученици
  • Публицистична и художествена литература
  • Мултимедия
  • Образователна система „Вики и Ники“
  • Детски книжки

Предстоящи издания

„Знам, че мога“ (Учебно помагало по български език и литература за бързоуспяващи първокласници)

Помагалото е насочено към първокласници, които имат много добри резултати в овладяването на четивни техники и умения за писане. Работата с него е насочена към стимулиране и поддържане на мотивацията за четене и поражда интерес чрез съдържанието на разнообразни в жанрово отношение текстове, близки до житейския опит и интересите на ... повече
„Знам, че мога“ (Учебно помагало по български език и литература за бързоуспяващи първокласници)

Новини

2306.2015

Международна конференция „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“

На 21.10.2015 г. в хотел „Хилтън“, София, ще се проведе международната конференция „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности”. повече